Rytm w projektowaniu wnętrz

Co ma wspólnego ze sobą architektura wnętrz i rytm?

W projektowaniu wnętrz rytm polega na stosowaniu wizualnego powtarzania.Jest on definiowany jako ciągły, powtarzalny lub zorganizowany ruch. Aby osiągnąć te elementy w projekcie, można użyć powtarzania linii, form, kolorów i faktur. Rytm może być również tworzony przez progresje, przejścia lub kontrast. Wykorzystanie tych narzędzi nadaje wrażenie ruchu we wnętrzu i prowadzi wzrok z jednego elementu konstrukcji na drugi.
Pięć podstawowych rodzajów rytmu, wykorzystywanych podczas projektowania architektury wnętrz, przejawia się przez :

  1. Powtórzenie
  2. Progresję
  3. Przejście
  4. Kontrast
  5. Promieniowanie

Powtórzenie jest to używanie tego samego elementu w przestrzeni więcej niż jeden raz. Może to być wzór, kolor, faktura, linia, lub jakikolwiek inny element. Zbyt dużo powtórzeń może prowadzić do monotonii, a zbyt mało prowadzi do bezładu i chaosu.

Progresja to praca elementem i zwiększanie lub zmniejszanie jednej lub większej ilości jego właściwości. Przykładem jest stopniowanie wielkości elementu. Można również zastosować stopniowe przejście kolorów od jasnego do ciemnego. Progresję można także osiągnąć poprzez np. wieszanie obrazów wzdłuż biegu schodowego zwiększając wysokość zawieszenia zgodnie z wysokością odniesienia na biegu.

Przejście jest nieco trudniejsze do zdefiniowania. To tendencja do gładkiego przepływu wizualnego, w których oko naturalnie prześlizguje się z jednego obszaru do drugiego. Najczęściej można to zaobserwować w postaci zakrzywionej linii prowadzącej łagodnie oko po kształcie spiralnych schodów lub łukowatych drzwi.

Kontrast jest łatwy do osiągnięcia poprzez umieszczenie dwóch elementów w opozycji do siebie, takich jak białe i czarne poduszki na łóżku. Przeciwieństwo może być stosowane w kontraście form, takich jak koła i kwadraty razem lub poprzez mieszankę elementów współczesnych z antykami. Przykładem mogą być nowoczesne obrazy w klasycznie urządzonym pokoju lub zastosowane różnych krzeseł do stołu w jadalni. Kontrast pomaga ożywić przestrzeń i stworzyć zainteresowanie jej indywidualnością. Musi być on jednak stosowany zgodnie z zasadami, dopasowany do stylu projektowego i z umiarem. W przeciwnym przypadku może doprowadzić do bezładu w pomieszczeniu.

Rytm promieniujący przejawia się przez powtórzenie względem punktu centralnego. Przykładem może być rozstaw krzeseł wokół okrągłego stołu.