Architekt wnętrz cennik – czyli cena projektowania wnętrz i za projekt

Cena projektu wnętrza często jest kluczowym elementem na drodze do podjęcia decyzji o współpracy z architektem wnętrz. Szukając projektanta wnętrz, w pierwszej kolejności dokonuje się wstępnego wyboru na podstawie jego portfolio. Na tym etapie poszukiwana jest osoba bądź biuro, które spełnia oczekiwania w odniesieniu do preferencji wizualnych i stylistycznych. Jednak po wstępnym wyborze estetyki pojawia się równie ważne pytanie: ile będzie kosztował projekt wnętrza? Jaka jest cena usług architekta wnętrz? Wpis ten nie odpowie wprost na to pytanie, ale postaramy się wskazać na czynniki wpływające na ostateczny koszt opracowania projektowego aranżacji.

Cennik architekta wnętrz – skąd biorą się różnice w cenie projektów?

Projektowanie wnętrz to branża, w której działa się na pograniczu wielu specjalności. Cennik architekta wnętrz oraz cena za projekt jest odzwierciedleniem wiedzy, doświadczenia i zdolności artystycznych projektanta. Aby być dobrym architektem wnętrz trzeba mieć wiedzę z zakresu architektury, budownictwa, branż instalacyjnych a do tego wszystkiego posiadać uzdolnienia i talenty z zakresu szeroko rozumianych sztuk pięknych. Oprócz tych elementów niezbędna jest znajomość produktów wyposażenia wnętrz, których ilość jest wręcz przytłaczająca. Wiedza i  talenty artystyczne to tylko część oręża, jakimi dysponować powinien dobry projektant. Niezmiernie ważne jest doświadczenie w projektowaniu wnętrz, które pozwala na świadome i dobre wykorzystywanie umiejętności oraz unikanie błędów i pomyłek. Posiadający te wszystkie przymioty projektant staje przed zadaniem określenia swojego cennika i ceny na przygotowanie aranżacji. Nie jest to łatwe, tym bardziej że jego produktem jest „projekt wnętrza”, który w każdym przypadku jest zupełnie nowym i odmiennym od poprzednich wytworem. Stylistyczne i funkcjonalne oczekiwania różnych inwestorów są odmienne i wymagają wykonania innej pracy. Jednym podobają się np. bogato zdobione wnętrza klasyczne, wymagające ogromnego nakładu pracy, a inni gustują we wnętrzach minimalistycznych. W obu przypadkach pracochłonność jest zdecydowanie różne. Jak widać, temat określenia kosztu nie jest sprawą prostą i dlatego na rynku usług  widoczne jest ogromne zróżnicowanie w zakresie usług i ceny za metr u architekta wnętrz. Nie istnieją tu ani minimalne, ani maksymalne wartości co w zestawieniu z powyżej wymienionymi elementami wydaje się zasadne.

architekt wnętrz warszawa cena

projektowanie wnętrz warszawa cena

Architekt wnętrz cena za metr – biuro projektowe a projektant z ogłoszenia

Profesjonalista to nie tylko osoba wykonująca daną profesję, ale przede wszystkim specjalista danej dziedziny z dużą wiedzą, świadczący usługi rzetelnie i odpowiedzialnie. Profesjonalny architekt wnętrz i biuro projektowe to ktoś, kto po wykonaniu projektu w magiczny lub też mniej magiczny sposób nie zniknie, pozostawiając inwestora często z wieloma pytaniami i wątpliwościami. Profesjonalne biuro projektowe to zazwyczaj zarejestrowana działalność, prowadzona zgodnie z prawem i płacąca wszelkie idące za tym obciążenia finansowe. Profesjonalne biuro projektowe to także dbałość o wizerunek i markę własną a co za tym idzie wysoka jakość i kompleksowość obsługi klienta, często przez długi czas trwania inwestycji i wykańczania wnętrz. Pracownia projektowa, zazwyczaj ma na celu rzetelne i odpowiedzialnie wykonywanie powierzonych jej zadań.

Konkurencję dla biur stanowią w głównej mierze:

-studenci zdobywający kierunkowe wykształcenie, ale bez odpowiedniej praktyki,
-osoby z małym lub żadnym doświadczeniem często nieświadome tego, co robią i postrzegające projektowanie wnętrz wyłącznie przez pryzmat „ustawiania mebelków”,
-osoby wykonujące projekty wnętrz po godzinach i dorywczo niebędące w stanie zapewnić pełnej obsługi i wsparcia.

Oczywiście cena za projekt wnętrza takich „specjalistów” często znacznie odbiega od cen przyjętych za opłacalne i pozwalających na legalne prowadzenie działalności. W wielu przypadkach koszt projektu wnętrza jest kuszący i wręcz niewiarygodnie konkurencyjny, szczególnie w porównaniu z cennikiem projektowania wnętrz topowych pracowni w dużych miastach takich jak np. Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław czy Gdańsk. Zdarzają się oferty, w których pojawia się kwota rzędu 20 zł/m2. Pamiętać należy jednak, że niska cena praktycznie zawsze ma swoje odbicie w jakości, wsparciu podczas realizacji i odpowiedzialności za poczynione prace. Często tani projekt wnętrza przekłada się na wysoki koszt realizacji. Nie bez powodu mówi się, że „tylko bogatych stać na tanie projekty”.

projektowanie wnętrz kraków cena

projekt wnętrz cena poznań wrocław łódź

Projektowanie wnętrz cennik – zakres projektu a cena

Cena za projektowanie wnętrz i usługi architekta wnętrz zależy od zakresu pracy, jaki ma do wykonania. Należy zastanowić się nad formą i zakresem opracowania, które posłuży nam do zrealizowania wymarzonego wnętrza:

  • PROJEKT KONCEPCYJNY

W zakres opracowania koncepcyjnego zazwyczaj wchodzą propozycje układów funkcjonalnych wraz z wizualizacjami lub innym formami opracowań graficznych przedstawiającymi klimat i estetykę wnętrza. W koncepcji znajdziemy także podstawowe propozycje materiałowe wraz z opisem założeń projektowych. Cena takiego projektu wnętrza będzie niska, ale należy się liczyć z dużą ilością pracy, którą będziemy musieli dodatkowo włożyć sami.

  • PROJEKT KOMPLEKSOWY

Projekt kompleksowy, jak sama nazwa wskazuje, jest pełnym opracowaniem. Zawiera w sobie część koncepcyjną oraz wykonawczą. Jest to komplet dokumentacji ze szczegółowymi wytycznymi dla wykonawców. W zakresie projektu kompleksowego znajdziemy rysunki z planem instalacji, podłóg, sufitów, zmianami budowlanymi, rysunki mebli, widoki ściana oraz szczegółowe zestawienia materiałowe. W tym przypadku cena za projektowanie wnętrz i projektu będzie w przybliżeniu dwukrotnie wyższa od opracowania koncepcyjnego.

  • PROJEKT KOMPLEKSOWY Z NADZOREM

Zakres tego rodzaju zlecenia oprócz opracowania kompletnej dokumentacji zawiera także usługę nadzorowania prac i ich zgodności z projektem wnętrza. W ramach nadzoru architekt wizytuje budowę, kontrolując przebieg prowadzonych robót. Możliwe także jest dokonywanie zakupów oraz organizowanie dostaw materiałowych. Przy najbardziej rozwiniętym modelu takiej współpracy „wykończeniem pod klucz” inwestor nie musi myśleć o żadnym z elementów związanych z realizacją, a jedynie odbiera całkowicie wykończony lokal. Zazwyczaj cena dodatkowego nadzoru to około 70% wartości kompleksowego projektu wnętrza.

  • JEDNORAZOWA KONSULTACJA

Czasami potrzebna jest jednorazowa porada w zakresie architektury wnętrza. W takich przypadkach usługa ma charakter doradczy i odbywa się w trakcie pojedynczego spotkania. Cena tego typu doradztwa może być podawana od godziny konsultacji lub jednostkowo od spotkania. Tutaj również może zostać wyceniony jednostkowo np. cena projektu kuchni.

architekt wnętrz kraków cena

projekt wnętrza cennik warszawa

Architekt wnętrz cena za m2 – czyli ile będzie mnie kosztował projekt wnętrza?

Pytanie „ile kosztuje projekt wnętrza” można porównać do pytania „jaka jest cena samochodu”? Pytanie to jest bardzo ogólne i nie jest możliwe jednoznaczne udzielenie na nie odpowiedzi. Należałoby określić dokładnie, o jaki samochód nam chodzi – o jego markę, wyposażenie, parametry techniczne oraz wiele innych To samo tyczy się projektu wnętrza. Czasami cena za projektowanie wnętrz (nawet u tego samego architekta) będzie wynosiła 50zł/m2 a w innym przypadku 300zł/m2. Na wartość oferty ma wpływ wiele czynników, dlatego też projekt powinien być wyceniany każdorazowo indywidualnie z uwzględnieniem wymagań inwestora co do oczekiwanego efektu finalnego prac. Wpływ może mieć także sposób współpracy z projektantem wnętrz. Jeżeli nie będziemy wymagali bezpośrednich nadzorów na budowie i skorzystamy z usługi projektowania wnętrz online, to z pewnością koszt będzie mniejszy.

Metody ustalania ceny projektu wnętrza

  • Cena projektowania wnętrz za metr kwadratowy – m2

Jest to najczęściej stosowana metoda wyceny usługi projektowania wnętrz. Cena projektu podawana jest za metr kwadratowy (PLN / m2) co pozwala na szybką i łatwe obliczenia kosztu całkowitego. Cena ta jest wynikową uśrednienia wielkości projektowanych pomieszczeń, ich ilości, skomplikowania oraz pracochłonności w odniesieniu do stylistyki, w jakiej wnętrze ma być projektowane. Cena za projekt wnętrza zazwyczaj maleje wraz ze wzrostem powierzchni pomieszczeń, ale nie zawsze stanowi to regułę. Dotyczy to głównie skomplikowanych i bardzo dekoracyjnych wnętrz, które wymagają wiele pracy zarówno na etapie koncepcji, jak i projektu wykonawczego aranżacji.

  • Cena projektu wnętrz obliczana na podstawie stawki godzinowej projektanta

Cena projektu wnętrza w tym podejściu to opłata za cały czas poświęcony danemu klientowi t.j. czas opracowania dokumentacji, czas poświęcony na spotkania, rozmowy telefoniczne, e-maile, zakupy, nadzory autorskie. System zazwyczaj stosowany w dużych pracowniach, które w oparciu o sporą ilość danych są w stanie dość dokładnie określić ilość roboczogodzin, jakie niezbędne będą na zaprojektowanie danego wnętrza. W pracowniach takich zazwyczaj istnieje również struktura pracownicza – projektanci, asystenci, pracownicy administracyjni. Na każdym z poziomów stawka godzinowa jest zupełnie inna i to w oparciu o zaangażowanie danego typu pracowników powstaje wycena. W Polsce projektanci i architekci wnętrz bazują na tym systemie rozliczenia przede wszystkim w odniesieniu do spotkań konsultacyjnych lub doradczych.

  • Cena projektu wnętrza, jako procent wartości całej inwestycji

Takie podejście stosowane jest na ogół w branży architektonicznej oraz budowlanej. Według Stowarzyszenia Architektów Polskich  koszt projektu powinien oscylować w granicach 4-5% całości kosztów inwestycji. W architekturze wnętrz ciężko zastosować ten model rozliczenia. Opracowanie projektu przy użyciu najtańszych materiałów będzie tak samo pracochłonne, jak przy zastosowaniu ich ekskluzywnych odpowiedników a cena projektu w obu przypadkach będzie się diametralnie różnić.

architekt wnętrz cena

kraków architekt wnętrz cena

Cena w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi – czy lokalizacja ma znaczenie?

Czy miejsce inwestycji ma wpływ na koszt projektu wnętrza? Jak wygląda cena usług architekta wnętrz w różnych miastach i co wpływa na zróżnicowanie? Te pytanie nie posiadają jednoznacznej odpowiedzi, ale można na rynku zauważyć pewne schematy cenowe i poziom zainteresowania ofertą projektantów.

  • CENA ARCHITEKTA WNĘTRZ W WARSZAWIE

Warszawa i okolice to ogromna aglomeracja miejska, której dynamizm rozwoju może przyprawić o zawrót głowy. Ilość inwestycji budowlanych wszelkiego rodzaju oraz estetyczna świadomość mieszkańców sprawia, że można zauważyć duży popyt na usługi architektów wnętrz w Warszawie. Znajdziemy tutaj pracownie oferujące projekty w każdej pożądanej stylistyce. Ceny projektów wnętrz w Warszawie oferowanych przez specjalistów są przeciętnie wyższe niż w pozostałych częściach kraju.

  • CENA ARCHITEKTA WNĘTRZ W KRAKOWIE

Kraków to nie tylko kulturalna stolica Polski, ale przede wszystkim dynamicznie rozwijający się rynek usług biznesowych. Miasto to przyciąga wiele osób poszukujących miejsca do realizacji swoich planów zarówno zawodowych, jak i życiowych. Generuje to duże zapotrzebowanie na lokale mieszkalne. Działa tutaj ponad stu deweloperów oddających do użytku co rok tysiące nowych mieszkań. Duży procent z nich to pole do popisu dla lokalnych (ale nie tylko) projektantów i architektów wnętrz. Ceny architektów wnętrz w Krakowie jest nieznacznie wyższa od cen projektantów z mniejszych miast. Wiąże się to głównie z wyższymi kosztami prowadzenia działalności.

  • CENA ARCHITEKTA WNĘTRZ WE WROCŁAWIU

Doskonała sytuacja ekonomiczno-gospodarcza Wrocławia sprawia, że miasto to pozostaje w ciągłym zainteresowaniu inwestorów. Tyczy się to zarówno tych działających na rynku nieruchomości mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Wiele osób, jak i firm lokuje swój kapitał we Wrocławiu, uznając go za miejsce przyjazne i atrakcyjne. Rynek nieruchomości wygląda podobnie jak w Krakowie, sprawiając, że swoją działalność prowadzi tu wielu uznanych i zdolnych wrocławskich architektów. Poziom cenowy projektów wnętrz we Wrocławiu nie odbiega od średniej krajowej.

Ile kosztuje architekt wnętrz – zakres projektu wnętrza

Cena usługi zaprojektowania wnętrz przez architekta uzależniona jest również od zakresu prac i stopnia skomplikowania. Trudno oczekiwać, żeby skomplikowany projekt wnętrza w pałacowym stylu kosztował tyle samo co aranżacja wnętrza minimalistycznego. Ten pierwszy wymaga kilkukrotnie więcej pracy, zarówno na etapie przygotowywania wizualizacji, jak i przy opracowywaniu dokumentacji wykonawczej.

Na rynku usług projektowania wnętrz znajdziemy wielu amatorów, jak i wykwalifikowanych projektantów. Ceny architektów wnętrz i ich prac wahają się od 20 do nawet 350 zł za metr kwadratowy projektowanej powierzchni. Dla wielu osób tak duży rozrzut cenowy projektów może być zaskakujący. Żeby poznać rzeczywistą różnicę w jakości prac oraz dostarczonej dokumentacji należałoby zamówić kilka opracowań u różnych architektów wnętrz. Ta droga postępowania pokazałaby klientowi, skąd biorą się te różnice. Na to mało kto może sobie jednak pozwolić. Pozostaje ostrożność, zdrowy rozsądek, dokładne zapoznanie się z ofertą i spotkanie weryfikujące wybraną pracownię. Należy pamiętać, że przesadna oszczędność zawsze odbije się na jakości, dodatkowo może się wiązać z wysokimi kosztami poprawek na etapie prac wykończeniowych.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jaka jest cena przygotowania projektu w naszej pracowni, to zapoznaj się bliżej z naszą ofertą na projekt wnętrza i skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidualnej wyceny.

Czy potrzebuję architekta wnętrz?

W dzisiejszych czasach nastała swoistego rodzaju moda na korzystanie z usług architektów i projektowania wnętrz. Społeczeństwo jest coraz bardziej zamożne i świadome estetyki swoich domów i mieszkań. Coraz więcej osób zwraca uwagę na spójność wnętrz oraz wymaga od nich wysokiej funkcjonalność. Stworzenie idealnej przestrzeni wymaga nie tylko czasu, ale także dużej wiedzy i doświadczenia, a to ma swoją cenę. Nie wyklucza to jednak możliwości urządzenia idealnego wnętrza na własną rękę i często samodzielna praca w tym zakresie potrafi przynieść fantastyczne efekty. Istnieje wiele czasopism oraz stron, które z pewnością dostarczą inspiracji oraz wskazówek co do urządzania wnętrz. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, to warto rozważyć samodzielną pracę nad projektem aranżacji swojego domu. Praca ta potrafi przynieść wiele satysfakcji i powodów do dumy. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przemyśleć kwestię zatrudnienia architekta wnętrz i tego, czy na pewno jest nam potrzebny.

Czy stać mnie na architekta wnętrz?

Zdarza się, że po otrzymaniu oferty i ceny projektu wnętrz, pojawia się myśl „nie stać mnie”. Pytanie to często powinno jednak brzmieć: czy stać mnie na nie zatrudnianie architekta wnętrz? W tak sformułowanym pytaniu kryje się wiele prawdy. Wbrew pozorom wydane pieniądze na projekt wnętrza to duże oszczędności na innej płaszczyźnie. Oszczędzimy na ilościach niepotrzebnie zamówionego materiału. Oszczędzimy swój czas, który możemy poświęcić na inne aktywności. Zaoszczędzimy również na kosztach brygady remontowej, która wiedząc dokładnie, jakie elementy ma do wykonania, będzie w stanie swoją pracę zrealizować szybciej i nie narażać nas na długi a przez to droższy remont. Warto rozpatrzyć powyższe argumenty podejmują ostateczną decyzję co do zatrudnienia projektanta. Cena projektu wnętrza często jest całkowicie niwelowana przez oszczędności podczas realizacji.