Podstawowe terminy w projektowaniu wnętrz

Z jakimi pojęciami wiąże się projektowanie wnętrz?

Niezależnie od tego czy remontujemy sami czy też planujemy wynajęcie profesjonalnego projektanta aby zreorganizował naszą przestrzeń życia, pomocne będzie zrozumienie podstawowych elementów i terminów związanych z projektowaniem wnętrz. Każdy projekt to uporządkowany układ pięciu podstawowych elementów:

 • Kolor – twórca iluzji i nastroju
 • Forma – ogólny kształt dowolnego obiektu
 • Linia – nadaje kierunek lub określa granicę obiektu
 • Objętość – miara wielkości obiektu zajmującego przestrzeń
 • Tekstura – cecha materii, którą zbadamy dotykiem

Wszyscy artyści, malarze, rzeźbiarze, architekci oraz dekoratorzy wnętrz pracują z tymi samymi podstawowymi elementami w celu osiągnięcia efektów, które muszą się komponować i współgrać, tworząc jednolitą całość.Same te pięć elementów nie wystarcza jednak, aby wygenerować udaną konstrukcję wnętrza. W projektowaniu wnętrz, pięć składników kompozycji dopełniają następujące elementy:

 • Punkt centralny:  jest to punkt odniesienia wzrokowego do której oko zawsze wraca – „baza” naszej przestrzeni.
 • Skala oraz proporcja: skala dotyczy całkowitej wielkości, zaś proporcja dotyczy rozmiaru części w stosunku do całości. Miej na uwadze te dwa czynniki podczas doboru mebli.
 • Rytm architektoniczny – powtarzalność elementów,
 • Harmonia i jedność: harmonia odnosi się do mieszania z podobnymi elementami, a jedność odnosi się do ogólnego poczucia przynależności do wspólnoty. To jest cel, więc miej to na uwadze, jak dodawać każde kolejne meble lub akcesoria.
 • Kontrast: umieszcza obok siebie przeciwieństwa takie jak czarno-białe lub twarde i miękkie. Wyzwaniem jest zrównoważenie kontrastu, tak, aby zachować wrażenie całkowitej jedności. Stosuj kontrast w małych dawkach; uważaj, aby nie przesadzić i tym samym zakłócić poczucie harmonii i ogólnej jedności.
 • Różnorodność: jest to przyprawą życia i przyprawą wnętrz. Zastosuj różnorodność w obrębie jednego pomieszczenia, jak również w ramach projektu całego domu.

Autor: ArtCore Design Projektowanie Wnętrz